• image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five


Zbigniew Wojewódzki tytuł lekarza weterynarii uzyskał w 1998 r. na Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie. Tytuł Specjalisty Chorób Psów i Kotów otrzymał w 2005 r. Specjalizację odbywał na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. W 2008 r., na Katedrze Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, uzyskał tytuł Specjalisty Chirurga. W 2016 r. ukończył specjalizację z Radiologii Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Prywatnie ojciec dwóch synów - Jakuba i Jana i właściciel jamnika szorstkowłosego Tośki.

Karol Dziedziński tytuł lekarza weterynarii uzyskał na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w 2008 r. W 2016 r. ukończył specjalizację z Chorób Psów i Kotów, a obecnie jest w trakcie specjalizacji z Chirurgii Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Prywatnie właściciel airedale terrierki Juli oraz terierki irlandzkiej Jamajki.

Magdalena Grabowska w Przychodni pracuje od 2010 r. Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie, na którym w 2018 r. uzyskała tytuł Specjalisty Chorób Psów i Kotów. Prywatnie właścicielka adoptowanego mieszańca Plasterka, dwóch wesołych świnek morskich i rozśpiewanej papugi.